VNPT PHẢI TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP ĐI ĐẦU VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định VNPT đã thực hiện tái cơ cấu thành công và phải tiếp tục tái cơ cấu thành công giai đoạn 2 để trở thành doanh nghiệp hàng đầu về chuyển đổi số và trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực.

Ngày 11/2/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã thăm và làm việc với VNPT. Phát biểu tại buổi làm việc này, ông Phạm Đức Long cho biết, từ năm 2014, VNPT đã thực hiện tái cơ cấu theo quyết định của Chính phủ. Nếu như trước đây, VNPT có 79 đầu mối: 67 đơn vị hạch toán phụ thuộc; 4 Công ty TNHH 1 thành viên, 8 đơn vị sự nghiệp và 83 công ty Cổ phần có vốn góp. Sau tái cơ câu Tập đoàn còn 72 đầu mối. Các đơn vị phối hợp hoạt động với nhau trong chuỗi giá trị cung cấp dịch vụ tới khách hàng.

Tổng giám đốc VNPT cho biết, trong quá trình tái cơ cấu, Tập đoàn đã tập trung xây dựng Cơ chế tạo động lực cho người lao động, ban hành và triển khai thống nhất, đồng bộ trong toàn Tập đoàn hệ thống lương 3Ps và các chỉ tiêu đánh giá: BSC/KPI. Đây chính là động lực thúc đẩy người lao động nâng cao hiệu quả công việc và năng suất lao động. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2018 khoảng 28 triệu đồng/tháng. 

“Năm 2018, VNPT tiếp tục triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, áp dụng, cải tiến các cơ chế quản trị, chính thức tổ chức triển khai Chiến lược VNPT4.0 với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu Việt Nam và Trung tâm giao dịch số tại Đông Nam Á và Châu Á. Trong năm 2019 VNPT sẽ tiếp tục triển khai sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh theo Phương án cơ cấu lại Tập đoàn VNPT giai đoạn 2018-2020 và Chiến lược VNPT4.0 và triển khai các công việc chuẩn bị cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT. VNPT sẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Tập đoàn theo hướng nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng lợi nhuận, đột phá về năng lực cạnh tranh; Xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với định hướng chuyển đổi số” ông Phạm Đức Long nói.

Tổng giám đốc VNPT cho biết sẽ tham gia mạnh mẽ chuyển đổi quốc gia số, đặc biệt là kinh tế số, tiếp tục cùng các Bộ, Ngành, Chính quyền địa phương: Hoàn thiện khung kiến trúc số; Tập trung xây dựng nền tảng CSDL mở trên cơ sở kế thừa, tích hợp, chuẩn hóa và chia sẽ các nguồn dữ liệu đa dạng, phong phú đã được hình thành tại các đơn vị. Phân tích và chủ động đề xuất với một số địa phương, bộ ngành có điều kiện phù hợp, từng bước hoàn thiện, xây dựng các mô hình chuẩn cho việc thực hiện chuyển đổi số; Hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ và hợp tác với các Ngành, các Tập đoàn kinh tế trọng điểm như: EVN, Petrolimex, VICEM… để cùng thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số tại các doanh nghiệp. 

Phát biểu tại buổi làm việc này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 5 năm VNPT đã thực hiện tái cơ cấu thành công với các con số doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh.

Phó Thủ tướng cho rằng, sắp tới VNPT sẽ phải tiếp tục thực hiện tái cơ cấu của giai đoạn 2 và chuẩn bị cổ phần hóa và tiên phong trong việc xây dựng nền tảng số, thúc đây chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

“Tôi muốn VNPT là hình mẫu để làm bùng nổ ứng dụng khoa học công nghệ trong cách mạng 4.0. Cách mạng 4.0 là cuộc cách mạng mang tính đột phá và phá hủy nhiều mô hình cũ, kinh nghiệm cũ không còn nữa. Cách mạng 4.0 không phải là đường kéo dài của quá khứ và chúng ta có cơ hội để phát triển đột phá với cuộc cách mạng này. Cách mạng 4.0 thiên về cuộc cách mạng phát hiện nhu cầu, tạo ra mô hình kinh doanh mới, phát triển mới để đưa đất nước phát triển. Vì vậy, VNPT phải đi đầu cho việc tạo ra hệ sinh thái cho chuyển đổi số tại Việt Nam”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ còn yêu cầu VNPT phải đi đầu trong công nghệ 5G trong năm 2019. VNPT phải giúp cho Chính phủ, Bộ TT&TT xây dựng chính sách chuyển đổi số, chính phủ điện tử, đào tạo nhân lực công nghệ cao, chủ quyền số, sở hữu trí tuệ… và chia sẻ với các ngành, các doanh nghiệp lớn để giúp họ chuyển đối số.

Phó Thủ tướng cho biết với tầm quan trọng của cách mạng 4.0, vai trò của VNPT trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và cuộc cách mạng này, Chính phủ và các bộ ngành đã chọn VNPT là đơn vị đến thăm và làm việc trong ngày đầu năm mới. Chính phủ tin rằng VNPT sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ và trọng trách nặng nề trong thời gian tới với nền tảng công nghệ hỗ trợ quốc gia chuyển đổi số.

                                                                                                                                       Nguồn ictnews