VinaPhone thu 45 đồng mới lãi 1 đồng

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của Vinaphone khá thấp so với 2 nhà mạng khác là Viettel và MobiFone, vốn chỉ cần làm ra 6 đồng doanh thu thì đã có 1 đồng lãi. 

Tại cuộc họp giao ban với Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông diễn ra đầu tháng 9 này, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), ông Trần Mạnh Hùng cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu của VNPT ước đạt hơn 83.000 tỷ đồng. Về lợi nhuận, VNPT đã thực hiện được khoảng 66,5% kế hoạch năm, tương đương 2.838 tỷ đồng.

Trong kỳ báo cáo này, VNPT không công bố các thông tin cụ thể về kết quả kinh doanh của các công ty con. Tuy nhiên, trước đó, báo cáo cho thấy Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT - VinaPhone) cho thấy sau 6 tháng đầu năm, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của VNPT - VinaPhone chỉ vào khoảng 2,23%. Như vậy, VNPT VinaPhone phải cần tới 45 đồng doanh thu thì mới tạo ra được một đồng lợi nhuận. 

Trong khi đó, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đạt doanh thu 8 tháng đạt xấp xỉ 24.033 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 3.886 tỷ đồng. Với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), tổng doanh thu 8 tháng đạt 144.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế xấp xỉ 25.000 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận trước thuế của Viettel gấp khoảng 9 lần của VNPT và 6,5 lần MobiFone. Nếu cộng cả lợi nhuận của VNPT và MobiFone cũng chưa bằng một phần ba của Viettel. 

Nếu so sánh về tỷ suất sinh lời trên tổng doanh thu có thể thấy, Viettel và MobiFone lần lượt là 17% và 16%, trong khi VNPT chỉ là 3,4%. Như vậy, nếu như Viettel và MobiFone cần khoảng 6 đồng doanh thu để tạo ra một đồng lợi nhuận thì VNPT cần tới gần 30 đồng mới tạo ra một đồng lợi nhuận.

Theo Bộ Thông tin & Truyền thông, tính đến cuối tháng 8, số thuê bao di động của Viettel là gần 63,6 triệu, chiếm gần một nửa toàn thị trường. MobiFone có hơn 34,6 triệu, VinaPhone có trên 20,5 triệu thuê bao. 2 nhà mạng nhỏ là Gmobile và Vietnamobile lần lượt là 5,9 triệu và 3,7 triệu thuê bao.

Nguồn kinhdoanh.vnexpress.net