Sự khác nhau giữa Call Center - Contact Center - IP Contact Center

 - Call Center là một một trung tâm liên lạc chuyên về xử lý các cuộc gọi, có chức năng tiếp nhận và chuyển tiếp các cuộc gọi điện thoại từ khách hàng, cung cấp thông tin cho khách hàng, ngoài ra dịch vụ Call Center được sử dụng cho mục đích telemarketing, booking, chăm sóc khách hàng.

 

call center 1080
 - Contact Center là hệ thống trung tâm liên lạc hợp nhất nhằm kết nối nhân viên chăm sóc khách hàng với khách hàng bằng nhiều hình thức bao gồm thoại, mail, chat, tin nhắn, video, điều này có thể giúp các công ty, doanh nghiệp quản lý một số lượng lớn các mối quan hệ hoàn hảo với khách hàng, không những đa dạng hóa hình thức giao tiếp mà còn làm tăng chất lượng dịch vụ và một giải pháp dịch vụ khách hàng trọn vẹn và linh hoạt.

 

contact center 1080


- IP Contact Center tận dụng các công nghệ vốn có của truyền thông IP, bao gồm cả về thoại và dữ liệu, bên cạnh đó có thể định tuyến thoại theo thuộc tính cá nhân của khách hàng, có quyền truy cập vào kết nối IP băng rộng (băng thông rộng) một cách hiệu quả, sẵn sàng cho sự phát triển mạng thông tin thế hệ kế tiếp và khả năng phát triển mềm dẻo.

 

IP contact center 1080

 

   Ngoài ra Tổng đài 1080 là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ contact center tại TPHCM