HƯỚNG DẪN CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ SANG VINAPHONE TẠI NHÀ

Để chuyển mạng giữ nguyên số sang VinaPhone tại nhà, chúng ta chỉ cần gửi yêu cầu. Lúc đó thay vì phải đến các cửa hàng, điểm giao dịch của VinaPhone để làm thủ tục, khách hàng sẽ được hỗ trợ làm thủ tục ở nhà.

Như đã nêu ở trên, khách hàng có thể đăng ký làm thủ tục chuyển mạng giữ nguyên số ngay tại nhà, Để chuyển mạng giữ nguyên số sang VinaPhone tại nhà, chúng ta chỉ cần gửi yêu cầu như vậy qua trang web http://chuyenmang.vinaphone.com.vn  .Lúc đó thay vì phải đến các cửa hàng, điểm giao dịch của VinaPhone để làm thủ tục, chúng ta sẽ được hỗ trợ làm thủ tục ở nhà.

Sau khi làm thủ tục chuyển mạng giữ số, chúng ta soạn YCCM gửi 1441  để hoàn thành quá trình chuyển mạng.