Hiện đài 1080 đang nhận đăng ký tiêm ngừa Pentaxim đợt 4

*Hiện tại đài 1080 đang mở đăng ký tiêm Pentaxim các mũi 1,2,3,4 cho trẻ từ 2 tháng -> 24 tháng. Riêng mũi 4 : từ 18 tháng -> 24 tháng"

+ Danh sách các cơ sở y tế hiện đang mở đăng ký:

 

- Bệnh viện Từ Dũ : lịch tiêm 5/9 -> 9/9

- Phòng khám:  lịch tiêm 1/9 -> 9/9

- Trung tâm y tế dự phòng Q1: lịch tiêm 1/9 - >17/9

- Bệnh viện ĐH Y Dược cs2 LTK: lịch tiêm 6/9 ->9/9 (có đăng ký trong ngày)

- Trung tâm y tế dự phòng Q5: lịch tiêm 5/9 ->7/9

- Bệnh viện Columbia Gia Định QBT: lịch tiêm 3/9 ->17/9 (có thứ 7)

- Bệnh viện Vạn Hạnh : lịch tiêm 29/8 ->15/9

- Trung tâm y tế dự phòng QTB: lịch tiêm 5/9 ->9/9  

- Phòng khám  Trần Diệp Khanh :  lịch tiêm 29/8->3/9 (có thứ 7, nghỉ 2/9)

- Phòng khám Nhi Đồng TP Q1 : lịch tiêm 1/9 -> 16/9

- Trung tâm y tế dự phòng Q1: lịch tiêm 24/8 -> 10/9 (có thứ 7)

- Bệnh viện 7A: lịch tiêm 23/8 ->30/9  

- Trung tâm y tế dự phòng TPHCM : lịch tiêm 23/8 ->30/9  

- Phòng khám Quốc Tế City Q1( NTM Khai ) :  lịch tiêm 27/8 -> 3/9

- Phòng khám Song An Q3: lịch tiêm 31/8 ->9/9

- Bệnh viện Q5 : lịch tiêm 1/9 ->15/9

- Phòng khám Bảo Ngọc Q5 : lịch tiêm 29/8 -> 10/9

- Phòng khám Nancy Q5 : lịch tiêm 1/9 ->10/9

- Phòng khám ĐK Thanh Thủy ( cty Kiều Tạ ) Q5 : lịch tiêm 31/8 -> 30/9

- Trung tâm y tế dự phòng Q7 : lịch tiêm 31/8->16/9

- Bệnh viện Quân dân miền đông Q9 : lịch tiêm 5/9 -> 9/9

- Bệnh viện Tâm Trí : lịch tiêm 1/9 -> 7/9

- Nhà hộ sinh Vạn Hạnh QGV :lịch tiêm 31/8 -> 17/9

- Phòng khám Thanh Bình QPN     : lịch tiêm 1/9 - >11/9

- Bệnh viện An Sinh QPN : lịch tiêm 30/8 - > 8/9

- Trung tâm y tế dự phòng QPN: lịch tiêm 6/9 ->9/9

- Phòng khám Y Khoa Chac 2: lịch tiêm 30/8 ->17/9

 

*** Mọi chi tiết liên hệ : 08.1080