Danh sách các điểm giao dịch hoàn thiện thông tin thuê bao Vinaphone

 

 Theo quy định của Nghị định 49/2017/NĐ-CP, chỉ còn một tuần nữa là đến hạn chót để các thuê bao di động trả trước tất cả các mạng trên cả nước đi đăng ký, bổ sung và hoàn thiện thông tin thuê bao di động của mình.

 Các thuê bao di động trả trước cần đăng ký, cập nhật và hoàn thiện thông tin thuê bao trước ngày 24/4/2018.

 

 

   Cập nhật 27/04/2018