Đài 1080 hiện đang nhận đăng ký tiêm ngừa Pentaxim đợt 4

*Hiện tại đài 1080 đang mở đăng ký tiêm Pentaxim các mũi 1,2,3,4 cho trẻ từ 2 tháng ->24 tháng.Riêng mũi 4 : từ 18 tháng ->24 tháng"

* Danh sách các cơ sở y tế hiện đang mở đăng ký: 

- Bệnh viện Vạn Hạnh : lịch tiêm 29/8 ->10/9

- Trung tâm y tế dự phòng QTB: lịch tiêm 5/9 ->9/9  

- Phòng khám  Trần Diệp Khanh :  lịch tiêm 29/8->3/9 (có thứ 7, nghỉ 2/9)

- Trung tâm y tế dự phòng Q11 : lịch tiêm 29/8 và 31/8

- Bệnh viện Mỹ Đức  : lịch tiêm 31/8 và 1/9

- Bệnh viện Nhi Đồng 2 Q1: lịch tiêm 24/8 -> 31/8 (có thứ 7)

- Bệnh viện FV : lịch tiêm 26/8 ->1/9

- Bệnh viện Từ Dũ Q3: lịch tiêm 29/8-> 1/9  

- Bệnh viện Quân dân miền đông Q9: lịch tiêm 26/8 ->1/9

- Trung tâm y tế dự phòng QTPU : lịch tiêm 29/8 ->1/9 (T6,T7,CN : NGHỈ)

- Phòng khám Nhi Đồng TP Q1 : lịch tiêm 24/8 -> 1/9  

- Trung tâm y tế dự phòng Q1: lịch tiêm 24/8 -> 10/9 (có thứ 7)

- Bệnh viện 7A: lịch tiêm 23/8 ->30/9  

- Bệnh viện Q5: lịch tiêm 23/8->31/8  

- Bệnh viện Hùng Vương : lịch tiêm 22/8 ->31/8  

- Bệnh viện ĐH Y Dược -CS2: lý thường kiệt: lịch tiêm 25/8 ->29/8 (từ t3 ->t6 , trong ngày)

- Trung tâm y tế dự phòng TPHCM : lịch tiêm 23/8 ->30/9  

- Phòng khám Bảo Ngọc Q5 : lịch tiêm 19/8 ->31/8 (có thứ 7, trong ngày)

- Phòng khám NANCY Q5 : lịch tiêm 22/8 -> 31/8 (có thứ 7, trong ngày)

- Phòng khám ĐK Thanh Thủy ( cty Kiều Tạ ) Q5: lịch tiêm 17/8 -> 31/8  

- Trung tâm y tế dự phòng Q5: lịch tiêm 29/8 ->31/8  

- Trung tâm y tế dự phòng Q7: lịch tiêm 16/8->31/8  

- Trung tâm y tế dự phòng Q8: lịch tiêm 23/8 ->31/8  

- Bệnh viện Nhi Đồng 1 Q10: lịch tiêm 23/8-> 6/9  

- Phòng khám ĐK Hạnh Phúc Q10 : lịch tiêm 22/8 ->31/8 (có thứ 7,CN, trong ngày)

- Nhà hộ sinh Vạn Hạnh QGV: lịch tiêm 22/8 -> 31/8 (có thứ 7 , CN)

- Trung tâm y tế dự phòng QGV : lịch tiêm 30/8  

- Phòng khám Thanh Bình QPN : lịch tiêm 22/8 ->28/8 (có thứ 7, cn, trong ngày)

- TT Dinh Dưỡng QPN : lịch tiêm 5/9->9/9  

- Phòng khám y khoa Chac 2 : lịch tiêm 19/8 ->29/8 (có thứ 7)

- Phòng khám Bác sĩ gia đình Sài Gòn QTPU (181 Nguyễn Sơn ) : lịch tiêm 24/8 ->31/8 (có thứ 7)

*** Mọi chi tiết liên hệ : 08.1080