Đài 1080 nhận đăng ký tiêm ngừa của Phòng Khám Bảo Ngọc

- Pentaxim : lịch tiêm 29/8 -> 10/9

Viêm gan A: lịch tiêm hàng ngày

- Phế cầu Pneumo : lịch tiêm hàng ngày

- Viên não mô cầu A/C : lịch tiêm hàng ngày

- Viêm não mô cầu B/C : lịch tiêm hàng ngày

- Viêm gan B : lịch tiêm hàng ngày

*** Mọi chi tiết liên hệ : 08.1080