Đài 1080 đang nhận đăng ký tiêm ngừa Pentaxim đợt 4 các mũi 1,2,3,4

Đài 1080 mở đăng ký tiêm Pentaxim các mũi 1,2,3,4 cho trẻ từ 2 tháng -> 24 tháng. Riêng mũi 4 : từ 18 tháng -> 24 tháng"

+ Danh sách các cơ sở y tế hiện đang mở đăng ký:

 

- Bệnh viện Columbia Sài Gòn Q1: lịch tiêm 30/8 ->30/9    

- Phòng khám Quốc Tế City Q1( NTM Khai ): lịch tiêm 6/9 - >17/9 (có thứ 7)

- Phòng khám Nhi Đồng TP Q1 : lịch tiêm 1/9 -> 16/9     

- Trung tâm y tế dự phòng Q1: lịch tiêm 24/8 -> 17/9 (có thứ 7)

- Bệnh viện Q2 : lịch tiêm 31/8 ->20/9    

- Bệnh viện Từ Dũ Q3 : lịch tiêm 05/9 - > 09/9    

- Phòng khám Yersin CT 3H Q3 : lịch tiêm 30/8 -> 16/9 (trong ngày)

- Phòng khám Song An Q3 : lịch tiêm 31/8 ->9/9    

- Bệnh viện 7A : lịch tiêm 1/9 ->30/9    

- Bệnh viện Q5 : lịch tiêm 1/9 ->15/9    

- Bệnh viện ĐH Y Dược - CS2: Lý Thường Kiệt : lịch tiêm 6/9 ->16/9 (từ thứ 3->thứ 6, trong ngày)

- Trung tâm y tế dự phòng TPHCM : lịch tiêm 22/8 ->30/9    

- Phòng khám Bảo Ngọc Q5 : lịch tiêm 05/09 -> 17/9 (có thứ 7, trong ngày)

- Phòng khám Nancy Q5 : lịch tiêm 1/9 -> 20/9 (có thứ 7, trong ngày)

- Trung tâm y tế dự phòng Q5 : lịch tiêm 5/9 ->7/9    

- Phòng khám ĐK Thanh Thủy (Cty Kiều Tạ ) Q5 : lịch tiêm 31/8 -> 30/9 (có thứ 7)

- Trung tâm y tế dự phòng Q7 :lịch tiêm 31/8->16/9    

- Bệnh viện Quân dân miền đông Q9 : lịch tiêm 7/9 -> 30/9    

- Bệnh viện Nhi Đồng 1 Q10 : lịch tiêm 8/9 ->23/9    

- Bệnh viện Vạn Hạnh: : lịch tiêm 29/08 -> 15/09 (có sáng thứ 7)

- Bệnh viện Tâm Trí : lịch tiêm 6/9 -> 14 /9 (có thứ 7)

- Trung tâm y tế dự phòng Q12 : lịch tiêm 5/9 - >9/9    

- Bệnh viện Columbia Gia Định QBT : lịch tiêm 3/9 -> 22/9 (thứ 2, thứ 5, thứ 7)

- Nhà hộ sinh Vạn Hạnh QGV : lịch tiêm 31/8 -> 17/9 (có thứ 7, CN)

- Phòng khám Thanh Bình QPN : lịch tiêm 1/9 - > 20/9 (có thứ 7, CN, trong ngày)

- Bệnh viện An Sinh QPN : lịch tiêm 6/9 - >11/9 (có thứ 7, CN, trong ngày)

- Trung tâm y tế dự phòng QPN    : lịch tiêm 6/9 -> 16/9    

- Trung tâm y tế dự phòng QTB    : lịch tiêm 5/9 -> 9/9    

- Phòng khám Y Khoa Chac 2 : lịch tiêm 30/8 ->17/9 (có thứ 7)

 

* Liên hệ chi tiết : 08.1080