Đài 1080 đang mở đăng ký tiêm ngừa của phòng khám Bảo Ngọc

- Pentaxim : lịch tiêm 22/8 ->31/8

Viêm gan A: lịch tiêm hàng ngày

- Phế cầu Pneumo : lịch tiêm 22/8 -> 31/8

- Viên não mô cầu A/C : lịch tiêm 22/8 ->31/8

- Viêm não mô cầu B/C : lịch tiêm hàng ngày

- Viêm gan B : lịch tiêm hàng ngày

*** Mọi chi tiết liên hệ : 08.1080