Sau hơn 6 tháng phụ trách chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net), Ông Nguyễn Nam Long đã chính thức được Tập đoàn VNPT bổ nhiệ...